FREE FALL DAVIT – SERBEST DÜŞMELİ FİLİKA MATAFORASI

/, Ocean Key/FREE FALL DAVIT – SERBEST DÜŞMELİ FİLİKA MATAFORASI
FREE FALL DAVIT – SERBEST DÜŞMELİ FİLİKA MATAFORASI2018-11-07T13:36:04+00:00

Project Description

SERBEST DÜŞMELİ FİLİKA MATAFORALARI

SERBEST DÜŞMELİ CAN FİLİKA MATAFORALARI ( FREE FALL DAVITS )
Can kurtarma sistemlerimiz deniz ekipmanları hakkındaki Avrupa Birliği Direktifleri 96/98 EC nin yanı sıra en son IMO/SOLAS ve LSA Kodu gerekliliklerini sağlamaktadır. Müşteri isteğine bağlı olarak değişik klas kuruluşlarından sınıflandırma sertifikaları sağlanabilmektedir.

Cankurtarma Botu Filika Mataforası

Manuel döner filika mataforaları aksi ve zorlu şartlarda yüksek paslandırıcı deniz şartlarında maksimum performans sağlayacak şekilde uzun çalışma süreleri için tasarlanmıştır.

1. Manuel -tek kollu;
Tek kollu döner filika mataforası, bağımsız, güverteye monteli ve bir matafora kolu, kolonu (sabit veya döner) ve elektrik kurtarma botu vincini kapsamaktadır. Manuel dönme bayrak devleti tarafından kabul edilmediği durumlarda, hidrolik serilerden bir hidrolik döner matafora alternatif olarak kullanılabilir.

2. Hidrolik -tek kollu;
Hidrolik tek kollu döner matafora bağımsız, güverteye monte bir mataforadır, bir matafora kolu, kolonu (sabit veya döner) ve elektrik kurtarma botu vincini kapsamaktadır. Tam güçlendirilmiş kurtarma botunu yerleşik pozisyonundan indirme pozisyonuna geçirme bağımsız güç kaynağı ünitesinden elde edilen birikmiş güç vasıtasıyla yapılır.

Serbest Düşmeli Filika Mataforası
Güverteden duvara monte edilmiş filika mataforası geminin kıç kısmındadır ve bir fırlatma rampası, bir matafora kolu, vinç ve hidrolik ünite içermektedir.
Fırlatma rampası, serbest düşmeli atımın pratik olmadığı veya güvenli olmadığı durumlarda filikanın düzgün ivmelenmesi için kayan pedlere sahiptir. Bu sistem filikanın fırlatılmasının ikinci yoludur. Hidrolik çalıştırıcılı vinç ile can kurtarma botunun geri alımı mümkündür.

LIFE SAVING SYSTEMS

Our life saving systems meets the latest IMO/SOLAS requirements and LSA Code as well as the European Council Directive on Marine Equipment (M.E.D.). If the customer requires, classification certificates from different survey authorities are available as an extra.

Rescue Boat Davit
Manual slewing davits have been designed to obtain maximum performance for long time operation under adverse and extreme conditions in a highly corrosive marine environment.

We are producing two types of rescue boat davits:

1. Manual single arm
The single arm slewing davit is a freestanding deck-mounted davit consisting of a davit arm, column (fixed or rotating) and electric rescue boat winch. In cases where manual slewing is not allowed by the flag state, a hydraulic slewing davit from the hydraulic series can be used as an alternative.

2. Hydraulic single arm
The hydraulic single-arm slewing davit is a freestanding deck-mounted davit consisting of a davit arm, column (fixed or rotating) and electric rescue boat winch. Slewing out the fully manned rescue boat from its stowed position into launch position is done by means of the accumulated power obtained from a self-contained hydraulic power pack unit.

Free Fall Davit
A deck-to-wall mounted davit placed at the stern of the ship, and consisting of a launch ramp, davit arm (A-frame), winch and hydraulic unit. The launch ramp has sliding pads for smooth acceleration of the boat.  In situations where free-fall launch is impractical or unsafe, the system has a secondary means of launching the lifeboat. Recovery of the lifeboat with the hydraulic driven winch is available.